Danh sách vùng sản xuất

Địa phương: Thị xã Hà Tiên-Kiên Giang

Cơ quan quản lý: UBND Tỉnh Kiên Giang

Địa phương: Huyện Kiên Lương-Kiên Giang

Cơ quan quản lý: UBND Tỉnh Kiên Giang

Địa phương: Huyện Giang Thành-Kiên Giang

Cơ quan quản lý: UBND Tỉnh Kiên Giang

Địa phương: Huyện Hòn Đất-Kiên Giang

Cơ quan quản lý: UBND Tỉnh Kiên Giang

Địa phương: Huyện Phú Quốc-Kiên Giang

Cơ quan quản lý: UBND Tỉnh Kiên Giang

Địa phương: Huyện Kiên Hải-Kiên Giang

Cơ quan quản lý: UBND Tỉnh Kiên Giang

Địa phương: Huyện Châu Thành-Kiên Giang

Cơ quan quản lý: UBND Tỉnh Kiên Giang

Địa phương: Thành phố Rạch Giá-Kiên Giang

Cơ quan quản lý: UBND Tỉnh Kiên Giang

Địa phương: Huyện Tân Hiệp-Kiên Giang

Cơ quan quản lý: UBND Tỉnh Kiên Giang

Địa phương: Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

Cơ quan quản lý: UBND Tỉnh Kiên Giang