Danh sách Cơ sở sản xuất, kinh doanh
(thuộc vùng sản xuất Vùng sản xuất Giang Thành)

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Ấp Cỏ Quen, Phú Lợi - Xã Phú Lợi-Huyện Giang Thành-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Tổ 1, Ấp Tân Khánh, Tân Khánh Hòa - Xã Tân Khánh Hòa-Huyện Giang Thành-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Tổ 1, Ấp Đồng Cơ, Vĩnh Phú - Xã Vĩnh Phú-Huyện Giang Thành-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Điều - Xã Vĩnh Điều-Huyện Giang Thành-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Ấp Rạch Gỗ , Phú Lợi - Xã Phú Lợi-Huyện Giang Thành-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Sen;

Địa chỉ: Ấp Cò Quen, Phú Lợi - Xã Phú Lợi-Huyện Giang Thành-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Chanh bông tím; dừa xiêm lục;

Địa chỉ: Ấp Cò Quen, Phú Lợi - Xã Phú Lợi-Huyện Giang Thành-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Dưa lê;

Địa chỉ: Ấp mới, Vĩnh Phú - Xã Vĩnh Phú-Huyện Giang Thành-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Tổ 4 - Ấp Khánh Tân, Tân Khánh Hòa - Xã Tân Khánh Hòa-Huyện Giang Thành-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Kênh NT4, Tổ 3, ấp Tràm Trổi, Vĩnh Điều - Xã Vĩnh Điều-Huyện Giang Thành-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )