Danh sách Cơ sở sản xuất, kinh doanh
(thuộc vùng sản xuất Vùng sản xuất TP Phú Quốc)

Sản phẩm cung cấp: Lúa;

Địa chỉ: Tổ 1, Ấp Gành Dầu, Gành Dầu - Xã Gành Dầu-Huyện Phú Quốc-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Lúa;

Địa chỉ: Ấp Xóm Mới, Bãi Thơm - Xã Bãi Thơm-Huyện Phú Quốc-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Lúa;

Địa chỉ: Ấp 2, Cửa Cạn - Xã Cửa Cạn-Huyện Phú Quốc-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Nấm Linh Chi;

Địa chỉ: Tổ 1, ấp Gành Dầu, Gành Dầu - Xã Gành Dầu-Huyện Phú Quốc-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Tiêu;

Địa chỉ: Ấp Khu Tượng, Cửa Dương - Xã Cửa Dương-Huyện Phú Quốc-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Lúa;

Địa chỉ: Tổ 5, Ấp 2, Cửa Cạn - Xã Cửa Cạn-Huyện Phú Quốc-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Lúa + Thủy Sản;

Địa chỉ: Tổ 5, Ấp Rạch Vèm, Gành Dầu - Xã Gành Dầu-Huyện Phú Quốc-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Lúa;

Địa chỉ: Tổ 7, Ấp Rạch Hàm, Hàm Ninh - Xã Hàm Ninh-Huyện Phú Quốc-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Sim;

Địa chỉ: Ấp Rạch Hàm, Hàm Ninh - Xã Hàm Ninh-Huyện Phú Quốc-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Lúa;

Địa chỉ: Tổ 1, ấp Suối Mây, Dương Tơ - Xã Dương Tơ-Huyện Phú Quốc-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )