Danh sách Cơ sở sản xuất, kinh doanh
(thuộc vùng sản xuất Vùng sản xuất Giồng Riềng)

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Ấp Trần Tác Chiến, Bàn Thạch - Xã Bàn Thạch-Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Ấp Láng Sen, Bàn Thạch - Xã Bàn Thạch-Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Ấp Giồng Đá, Bàn Thạch - Xã Bàn Thạch-Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Ấp Tà Yểm, Bàn Thạch - Xã Bàn Thạch-Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Ấp Trần Văn Nghĩa, Bàn Tân Định - Xã Bàn Thạch-Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Ấp Sở Tại, Bàn Tân Định - Xã Bàn Tân Định-Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Ấp Xẻo Cui, Bàn Tân Định - Xã Bàn Tân Định-Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Tổ 10, ấp Năm Chiến, Bàn Tân Định - Xã Bàn Tân Định-Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Số 311, ấp Năm Chiến, Bàn Tân Định - Xã Bàn Tân Định-Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Ấp Xẻo Cui, Bàn Tân Định - Xã Bàn Tân Định-Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )