Danh sách Cơ sở sản xuất, kinh doanh
(thuộc vùng sản xuất Vùng sản xuất lúa huyện Giồng Riềng)

Sản phẩm cung cấp: Lúa;

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Phú, Vĩnh Thạnh - Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Lúa;

Địa chỉ: ấp Vĩnh thanh, Vĩnh Thạnh - Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Lúa;

Địa chỉ: Tổ 7, ấp Thạnh Quới, Thạnh Phước - Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Lúa;

Địa chỉ: Ấp Thạnh Bền, Thạnh Phước - Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Lúa;

Địa chỉ: 100 Ấp Cây Huệ, Hòa An - Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Lúa;

Địa chỉ: Ấp Ngọc Vinh, Ngọc Thuận - Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Lúa;

Địa chỉ: Ấp Hòa An B, Ngọc Hòa - Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Lúa;

Địa chỉ: Ấp Hai Tỷ, Ngọc Hòa - Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Lúa;

Địa chỉ: Ấp Hai Lành, Ngọc Hòa - Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Lúa;

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Thành, Vĩnh Thạnh - Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )