Danh sách Cơ sở sản xuất, kinh doanh

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: ấp ngọc hiển - Xã Vân Khánh Đông-Huyện An Minh-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Ấp Trần Tác Chiến, Bàn Thạch - Xã Bàn Thạch-Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Lúa;

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Phú, Vĩnh Thạnh - Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Ấp Láng Sen, Bàn Thạch - Xã Bàn Thạch-Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Lúa;

Địa chỉ: ấp Vĩnh thanh, Vĩnh Thạnh - Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Ấp Giồng Đá, Bàn Thạch - Xã Bàn Thạch-Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Lúa;

Địa chỉ: Tổ 7, ấp Thạnh Quới, Thạnh Phước - Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Ấp Tà Yểm, Bàn Thạch - Xã Bàn Thạch-Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Lúa;

Địa chỉ: Ấp Thạnh Bền, Thạnh Phước - Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: Ấp Trần Văn Nghĩa, Bàn Tân Định - Xã Bàn Thạch-Huyện Giồng Riềng-Kiên Giang

( 0 người đánh giá )