Danh sách địa điểm kinh doanh

Địa chỉ: Thạnh Yên, Xã Thạnh Yên-Huyện U Minh Thượng-Kiên Giang

Cơ quan quản lý: UBND Huyện U Minh Thượng

Địa chỉ: Minh Thuận, Xã Minh Thuận-Huyện U Minh Thượng-Kiên Giang

Cơ quan quản lý: UBND Huyện U Minh Thượng

Địa chỉ: An Minh Bắc, Xã An Minh Bắc-Huyện U Minh Thượng-Kiên Giang

Cơ quan quản lý: UBND Huyện U Minh Thượng

Địa chỉ: Tân Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hòa-Huyện Giang Thành-Kiên Giang

Cơ quan quản lý: UBND Huyện Giang Thành

Địa chỉ: Phú Mỹ, Xã Phú Mỹ-Huyện Giang Thành-Kiên Giang

Cơ quan quản lý: UBND Huyện Giang Thành