Danh sách địa điểm kinh doanh

Địa chỉ: 28, Đường Điện Biên Phủ, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Phường Vĩnh Quang-Thành phố Rạch Giá-Kiên Giang

Cơ quan quản lý: UBND Thành phố Rạch Giá

Địa chỉ: Thạnh Yên A, Xã Thạnh Yên A-Huyện U Minh Thượng-Kiên Giang

Cơ quan quản lý: UBND Huyện U Minh Thượng

Địa chỉ: Hòa Chánh, Xã Hoà Chánh-Huyện U Minh Thượng-Kiên Giang

Cơ quan quản lý: UBND Huyện U Minh Thượng

Địa chỉ: Hòa Chánh, Xã Hoà Chánh-Huyện U Minh Thượng-Kiên Giang

Cơ quan quản lý: UBND Huyện U Minh Thượng

Địa chỉ: Thạnh Yên, Xã Thạnh Yên-Huyện U Minh Thượng-Kiên Giang

Cơ quan quản lý: UBND Huyện U Minh Thượng