Danh sách địa điểm kinh doanh

Địa chỉ: X4M5+366, Vĩnh Hiệp, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Phường Vĩnh Hiệp-Thành phố Rạch Giá-Kiên Giang

Cơ quan quản lý: UBND Thành phố Rạch Giá

Địa chỉ: 579 Ngô Quyền, Vĩnh Lạc, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Phường Vĩnh Lạc-Thành phố Rạch Giá-Kiên Giang

Cơ quan quản lý: UBND Thành phố Rạch Giá

Địa chỉ: Phường Vĩnh Bảo, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Phường Vĩnh Bảo-Thành phố Rạch Giá-Kiên Giang

Cơ quan quản lý: UBND Thành phố Rạch Giá

Địa chỉ: Mạc Cửu, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam, Phường Vĩnh Thanh-Thành phố Rạch Giá-Kiên Giang

Cơ quan quản lý: UBND Thành phố Rạch Giá

Địa chỉ: Mai Thị Hồng Hạnh, Rạch Sỏi, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Phường Rạch Sỏi-Thành phố Rạch Giá-Kiên Giang

Cơ quan quản lý: UBND Thành phố Rạch Giá